Soul On Earth

מסע הנשמה עלי אדמה


השארת תגובה

זה הגוף שהנשמה שלי בחרה

mybody2

זה הגוף שהנשמה שלי בחרה.
אלה פרטי הפרטים של הגוף שלי; נקודות החן הייחודיות רק לי, הנמשים שלי, ה"קופץ" שלי בפוני (קבוצת השיער השובבה שקופצת כשגוזרים יותר מדי, ויש כאלה שקוראים לזה שושנה), הכתמים והצלליות והקמטים שלי, הפנים שלי שנראות הכי טוב כשהגוף שלי משמין ונראות הכי פחות טוב כשהגוף שלי נראה הכי טוב, אלה העיניים הסקרניות והחודרות שלי, שלפעמים פותחות שערי נשמות ולפעמים גורמות לאנשים להרגיש אי נוחות, אלה האזניים והשיניים הבולטות והגדולות שלי, שמוכיחות שאני שייכת למשפחה שלי ושהבן שלי שייך לאותה המשפחה. להמשיך לקרוא